บัลแมง ” BalMain ” บัลแมงจากเสื้อผ้าชั้นสูงสู่การเป็นร็อคเกอร์ และสตรีทแวร์

Fashion Bayer PIERRE บัลแมง BALMAIN เกิดในปี 1914 เขาศึกษามาก่อน แต่เขาเรียนไม่จบเพราะเขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการออกแบบ

Fashion Bayer PIERRE BALMAIN was born in 1914. He studied before. But he didn’t finish school because he spent all his time on designing.

จนในที่สุดเขาก็ลาออกมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นจนสามารถ เปิดโรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้าหลังจากปี 1945 ในปารีสซึ่งเปิดโรงเรียนสอนออกแบบแฟชั่นผู้คนสนใจ

Until finally, he quit to work that is related to fashion until he can. Opened a clothing design school after 1945 in Paris, which opened a fashion design school.

บัลแมง Ayushere Lam ทันทีและทุกคนก็ประหลาดใจเมื่อพบว่า Balmain ได้สร้างขึ้น

Balmain immediately Ayushere Lam and everyone was amazed to find that Balmain had created.

BALMAIN

การกำเนิดแบรนด์

ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ ลบภาพลักษณ์เดิม ๆ ของผู้หญิงในอดีต ที่ไม่ใส่ใจกับเสน่ห์ของพวกเธอ โดยเปลี่ยนให้เป็นความหรูหรา และมีสเน่ห์ อยากมีตังซื้อที่นี้ มา เก๊า 888

With a new image Delete the same image of women in the past. Who do not care about their charms By turning it into a luxury and charm I would like to have something to buy here Macau 888

Enhanced ด้วยเสื้อผ้าชั้นสูงจน Balmain ได้รับฉายาว่า “The King Of French Fashion”

Enhanced with high-class clothing, Balmain was nicknamed “The King Of French Fashion”.

มากจนเพื่อนสนิทของ Balmain เกอร์ทรูดสไตน์ยกย่องสไตล์ใหม่ของ Balmain ในงานเขียนของเธอ อยากมีตังซื้อที่นี้ มา เก๊า 888

So much so that Balmain’s close friend Gertrudestein praised Balmain’s new style in her writing. Want to have money to buy here

โดย Balmain ทำให้ผู้หญิงในปี 1950 มีภาพลักษณ์ของความกระตือรือร้น แต่งตัวและเป็นอิสระในความงามที่ดูเป็นธรรมชาติด้วยสไตล์ที่เรียกว่า Jolie Madam

By Balmain, women in the 1950s had an image of enthusiasm. Dress up and be free in natural beauty with a style called Jolie Madam.

BALMAIN

Balmain ในยุค 1960

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 Balmain มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอื่น เมื่อเขาใช้ผ้าในการออกแบบงานของเขาโดยไม่ยุ่งมุ่งเน้นไปที่ความบริสุทธิ์ของรูปแบบ

และความขัดแย้งของเส้นตัดเย็บสไตล์ของ Balmain ในยุค 60 นิยมแต่งตัวไปงานแสดงละครต่างๆ อยากมีตังซื้อที่นี้ มา เก๊า 888

ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ Balmain กำลังออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วย

ชื่อเสียงของ Balmain เป็นที่รู้จักในแวดวงชั้นสูงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์และดาราชั้นนำด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์สง่างามจนชื่อเสียงของ Balmain โด่งดังไปทั่วโลก

ชื่อเสียงของ Balmain เป็นที่รู้จักในแวดวงชั้นสูงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์และดาราชั้นนำด้วยสไตล์และความสง่างามที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ชื่อเสียงของ Balmain โด่งดังไปทั่วโลก

BALMAIN

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก