ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปปินส์

ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปปินส์ ผู้ชายสวมกางเกงขายาวและเสื้อเชิ้ตที่เรียกว่าบารองตากาล็อกซึ่งตัดเย็บจากใยสับปะรดช่วงไหล่คอตั้งแขนยาวที่ปลายแขนเสื้อและปักที่ปลายแขนเสื้อ sexy baccarat

ผู้หญิงสวมกระโปรงยาว สวมเสื้อเชิ้ตสีครีมแขนสั้นยกขึ้นเหนือไหล่เหมือนปีกผีเสื้อที่เรียกว่าบาลินตาวัก

ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปปินส์

ชนเผ่าดั้งเดิมของฟิลิปปินส์ชื่อ Negritos อพยพมาจากเอเชียกลาง ต่อมาชนเผ่าชาวอินโดนีเซียได้เข้ามาในประเทศนี้ พวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอลลอยและคอเคเชียนที่ยังคงอยู่ในฟิลิปปินส์

ได้แก่ เอลองโกส ต่อมามีชนเผ่ามลายู (Melags) เข้ามาอาศัย ชาวมาเลย์มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับชาวอินเดียจีนและอาหรับดังนั้นจึงมีหลักนิติธรรมศาสนาวรรณกรรมศิลปะวิทยาศาสตร์เป็นของตนเอง ชาวมาเลย์อพยพไปฟิลิปปินส์หลายครั้งในครั้งที่สอง

ถือเป็นบรรพบุรุษของชาวตากาล็อก Vishnani, Ecogano, Pompanga และชาวฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนาคริสต์ สำหรับการเข้ามานับถือศาสนาครั้งที่สามมาฮาฮัดเป็นบรรพบุรุษของชาวฟิลิปปินส์ – มุสลิมในหมู่เกาะมินดาเนาและซูลู ฟิลิปปินส์เป็นศูนย์กลางการค้าของเอเชีย

มีประเทศในเอเชียและตะวันออกไกลให้ทำเช่นนั้น ค้าขายด้วยจนถึงศตวรรษที่ 15 ชาวมะห์มัดแผ่อิทธิพลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียลดลง จนกระทั่งชาวสเปนเข้ามาจึงเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียจีนและอาหรับ

การแต่งกายของชาวฟิลิปปินส์ในขณะนั้นนิยมใช้เครื่องประดับร่างกาย ชาวเกาะวิสัยชอบการสักบนใบหน้าลำตัวและแขนขา ชายและหญิงสวมเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและอัญมณี ชาวบ้านสวมปลอกแขนกำไลและสร้อยคอก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ายึดครอง เสรีชนและทาส sexy baccarat

ประมาณศตวรรษที่ 14 สเปนพบฟิลิปปินส์เป็นชาติแรก ต่อมาเกาะทั้งหมดก็ล่มสลาย ในการปกครองของสเปนและได้รับอารยธรรมต่างๆตลอดจนประเพณีศาสนาวัฒนธรรมการแต่งกายและวิถีชีวิต

ส่วนเรื่องการแต่งกายไม่มีเสื้อ การแต่งกายแบบชาวเกาะนิยมประดับด้วยเครื่องประดับและสักตามร่างกายดังกล่าว

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชภายใต้สนธิสัญญา กิจกรรมภายในบ้านศิลปะวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายมีการผสมผสานระหว่างยุโรปเอเชียและตะวันตก

After World War II, the Philippines gained independence under the treaty. Home activities, arts, culture and clothing are a blend of European, Asian and Western

ชุดประจำชาติเป็นเสื้อฝรั่งคอกว้าง ยกแขนขึ้นเป็นปีกกว้างทำจากผ้าบางและแข็งเช่นไหมสับปะรด ใส่กระโปรงติดกับเสื้อเป็นชุดเดียวกัน หมู่เกาะต่าง ๆ แต่งตัวเหมือนชาวมาเลย์ และอินโดนีเซียสวมใส่ผ้าซิ่นปาเต๊ะสวมเสื้อผ้าไหมสับปะรดหรือผ้าไหม แขนยาวพิมพ์ลายที่ปลายแขนเสื้อและชายเสื้อคลุมที่ไหล่ส่วนผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวที่ทำจากใบสับปะรดในกางเกงแบบสากล sexy baccarat

The national costume is a wide neck western shirt. The arms are raised into wide wings, made of thin and hard fabrics like pineapple silk Wear a skirt next to the shirt in the same dress, the islands are dressed like the Malays. And Indonesia, wearing a Pakistani sarong, pineapple or silk garments. Long sleeves printed on the cuffs and cloak at the shoulders, men wore long-sleeved shirts made of pineapple leaves in universal pants.

การทอใยสับปะรดสีทองของฟิลิปปินส์มีการทอมากว่า 400 ปีหรือมากกว่านั้น การทอใยสับปะรดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและใช้เวลานาน เส้นใยสับปะรดเป็นเส้นใยที่หวงแหนมากโดยเฉพาะเส้นใยของสับปะรดที่ได้จาก Aklan

The Philippine golden pineapple weave has been woven for 400 years or more. Weaving the pineapple fibers is a delicate and time-consuming task. Pineapple fiber is a very tenacious fiber, especially the fibers of pineapples obtained from Aklan.

sexy baccarat

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก
ติดตามข้อมูลต่อได้ที่นี้ : คลิ๊ก