Patagonia แบรนด์เก่าที่หน้าเก็บ

Patagonia

ธุรกิจนี้ เป็นแบรนด์เสื้อผ้า เครื่องประดับและสตรีทแวร์ ยุค90s ของ Patagonia ก่อตั้งโดย Yvon Chouinard ผู้ก่อตั้งแบรนด์ บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516

This business is Patagonia’s 90s fashion, clothing and streetwear, founded by company founder Yvon Chouinard, born in 1973.

ในฐานะชาวดอยที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติ แต่มันยังรุกรานธรรมชาติอีกด้วย. ในขณะเดียวกัน Mr. Chouinard ก็มีจิตสำนึกที่เข้มแข็งที่จะปกป้องธรรมชาติให้มากที่สุด

As a hill tribe living with nature But it also invades nature as well. At the same time, Mr. Chouinard has a strong conscience to protect nature as much as possible.

เมื่อก่อตั้งแบรนด์ นี้มุ่งมั่นที่จะผลิตเสื้อผ้า และแฟชั่น

ผลิตสินค้าที่ดีที่สุด มา เก๊า 888

Produce the best products

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดพิษภัยต่อธรรมชาติโดยไม่จำเป็น

Avoid causing unnecessary natural hazards.

ใช้การทำธุรกิจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ก่อเกิดหนทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

Using business to inspire solutions to environmental problems.

บริษัท จะให้ความสำคัญกับการจัดการซัพพลายเชนอย่างมาก ซัพพลายเออร์ของแบรนด์จะต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

The company will take supply chain management very seriously. Brand’s suppliers must be selected by the corporate social responsibility committee.

ว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการทรมานสัตว์โลกในครั้งหนึ่ง บริษัท ได้สืบว่าซัพพลายเออร์ที่จัดหาขนห่านให้กับ บริษัท นั้น มา เก๊า 888

It did not go through a process that harm the environment or even torture the world’s animals.

ถูกนำไปใช้ทำเสื้อกันหนาว การใช้การบังคับให้อาหารห่านเพื่อทำฟัวกราส์

Were used to make sweaters Using Forced Goose Feeding for Foie Gras

เมื่อทราบจึงยกเลิกสัญญาว่าจ้างในทันที

และเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงเส้นทางและที่มาของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นแบรนด์จึงก่อตั้ง The Footprint Chronicles บนเว็บไซต์ของตน

And to keep consumers informed about the path and origins of each product, the brand founded The Footprint Chronicles on its website.

โดยไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของสินค้าแต่ละชิ้นเท่านั้น แต่ยังให้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่มีทั้งดีและไม่ดี

Without the purpose of just telling the story of the origins of each product only But also to see the truth that occurs in the production process that is both good and bad

อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริโภคหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถแนะนำวิธีแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตที่ทำได้ไม่ดีพอ ยังคงไม่เป็นมิตรที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

It also helps consumers or professionals to suggest solutions to problems in the production process that are not doing well enough. Remain unfriendly leading to further development

Patagonia ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น แบรนด์ยังสนับสนุนให้ลูกค้าซ่อมเสื้อผ้า Patagonia เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือสามารถส่งไปให้ บริษัท

Patagonia didn’t stop there. The brand also encourages customers to repair Patagonia garments so they can be recycled or they can be sent to the company.

ซ่อมได้โดยไม่คำนึงถึง แต่ถ้าคุณไม่ต้องการซ่อมแซมแบรนด์คุณสามารถรีไซเคิลเสื้อผ้าเก่าของคุณได้ และให้เครดิตกับลูกค้าในการซื้อครั้งต่อไป

Can be repaired regardless But if you don’t want to brand repairs, you can recycle your old clothes. And give credit to customers on their next purchase

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก

ติดตามการจัดอันดับหนังดังได้ต่อ : คลิ๊ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *